Подорож з дітьми

 назад

Подорож з дітьми

Згідно з законодавством України, у тому числі п.3 ст. 313 Цивільного Кодексу, діти віком до 16 років можуть виїжджати за межі України тільки за згодою та в супроводі батьків (усиновителів), опікунів чи в супроводі осіб, уповноважених ними.

Необхідні документи:

Діти до 16 років можуть перетинати кордон за наявності закордонного паспорту, проїзного документу або закордонного паспорту батьків (із внесеними даними про дитину).

Міграційна служба України припинила виготовлення проїзних документів для дітей, а також внесення їх до закордонних паспортів батьків. Тим не менш, проїзний документ дитини для виїзду за кордон буде дійсним до кінця терміну дії, але не довше 1 жовтня 2019 року.
  • У супроводі осіб, уповноважених обома батьками, діти до 16 років можуть залишати межі України за нотаріально завіреною обома батьками згодою. У документі необхідно вказати ім'я того, хто супроводжує дитину, країну, до якої вона прямує та часові межі її перебування там.
  • У супроводі одного з батьків дитина може виїздити з країни за нотаріально завіреною згодою другого з батьків, якщо він чи вона не знаходиться в пункті пропуску через державний кордон. У документі також необхідно вказати країну, до якої прямує дитина та часові межі її перебування там.

Нотаріально завірена згода одного з батьків для виїзду дитини за кордон не треба в таких випадках:

  • якщо другий з батьків – іноземець або особа без громадянства, про що вказано у свідоцтві про народження дитини;
  • якщо в закордонному паспорті дитини є запис про її вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік в дипломатичному представництві України за кордоном;

якщо один із батьків надасть:

  • свідоцтво про смерть другого з батьків;
  • рішення суду про позбавлення другого з батьків батьківських прав;
  • рішення суду про визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;
  • довідку про народження дитини, де вказано, що батько записаний зі слів матері.

Для поїздок неповнолітніх громадян до Республіки Молдова (жителів адміністративних прикордонних районів) достатньо мати при собі свідоцтво про народження.

Рекомендуємо окремо ознайомитися з Законом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання” № 2475-VIII від 03.07.2018, що набрав чинності 28 серпня 2018 р. Він передбачає певні зміни правил виїзду дитини за кордон і встановлює нові підстави, коли один з батьків може подорожувати за межі країни без згоди другого.
 +38 (067) 133-80-88   +38 (095) 133-80-88